SÄNKT PRIS PGA KORT BÄST FÖRE-DATUM

Nu har vi en kampanj på Purevax vaccin för katter med sänkt pris pga kort bäst före-datum. Nedan finns även ett uppdaterat vaccinationsschema med rekommendationer för hur man bör vaccinera, se nedan: