Neocolipor vet. 10 ML Injektionsvätska, suspension