Fragmin 15000 IE 2 x 0.6 ML Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta