Frontline vet. 2,5 mg/ml 250 ML Kutan spray, lösning