Furix 10 mg/ml 5 x 25 ML Injektionsvätska, lösning