Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad 10 x 1000 ML Infusionsvätska, lösning