Baytril vet. 25 mg/ml 50 ML Injektionsvätska, lösning