Betapred 4 mg/ml 5 x 1 ML Injektionsvätska, lösning