Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml 5 x 10 ML Injektionsvätska, lösning