Butomidor vet. 10 mg/ml 5 x 10 ML Injektionsvätska, lösning