Actrapid Penfill 100 IE/ml 5 x 3 ML Injektionsvätska, lösning i cylinderampull