Advocate för mycket stora hundar 400 mg/100 mg 3 x 4 ML Spot-on, lösning