Alutard SQ 3-Träd 100000 SQ-E/ml 5 ML Injektionsvätska, suspension