Atipam vet. 5 mg/ml 10 ML Injektionsvätska, lösning