Azactam 2 G Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning