Cepesedan vet. 10 mg/ml 20 ML Injektionsvätska, lösning