Cerubidin 20 mg 10 x 20 MG Pulver till infusionsvätska, lösning