Citanest® Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml 100 x 1.8 ML Injektionsvätska, lösning