Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml 100 ML Injektionsvätska, lösning - RESTNOTERAD