Iomeron 300 mg I/ml 10 x 200 ML Injektionsvätska, lösning