Iomeron 400 mg I/ml 10 x 100 ML Injektionsvätska, lösning