Iomeron 400 mg I/ml 10 x 150 ML Injektionsvätska, lösning