Klexane 100 mg/ml 10 x 0.2 ML Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta