Klexane 100 mg/ml 50 x 0.4 ML Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta