Lanexat 0,1 mg/ml 5 x 5 ML Injektionsvätska, lösning