Lecrolyn 20 mg/ml 60 ST Ögondroppar, lösning i endosbehållare