Lioresal 0,5 mg/ml 20 ML Injektions-/infusionsvätska, lösning