Magnevist 0,5 mmol/ml 10 x 5 ML Injektionsvätska, lösning