Magnevist 0,5 mmol/ml 5 x 10 ML Injektionsvätska, lösning