Metacam för nötkreatur, svin och häst 20 mg/ml 50 ML Injektionsvätska, lösning