Morfin Special 0,4 mg/ml 10 x 2.5 ML Injektionsvätska, lösning