Addens-Natriumklorid B. Braun 4 mmol/ml 20 x 10 ML Koncentrat till infusionsvätska, lösning