Narop 2 mg/ml 5 x 100 ML Injektions-/infusionsvätska, lösning