Natriumcitrat APL 0,13 mmol/ml 1000 ML Infusionsvätska, lösning