Navelbine 10 mg/ml 10 x 1 ML Koncentrat till infusionsvätska, lösning