Navoban® 1 mg/ml 5 x 10 x 5 ML Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning