Neocolipor vet. 50 ML Injektionsvätska, suspension