NeoRecormon 3000 IE 6 ST Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta