Nobivac DHPPi vet. 25 x 1 DOSER Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension