Nobivac KC vet. 25 x 1 DOSER Frystorkat pulver och vätska till suspension för nasal administrering