Pamidronatdinatrium Pfizer 9 mg/ml 10 ML Koncentrat till infusionsvätska, lösning