Partoxin vet. 10 IU/ml 100 ML Injektionsvätska, lösning