Penovet vet. 300 mg/ml 10 x 10 x 100 ML Injektionsvätska, suspension