Pentocur 10 x 1 G Pulver till injektionsvätska, lösning