ProHance 279,3 mg/ml 10 x 15 ML Injektionsvätska, lösning