Purevax RC 10 x 1 DOSER Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension