Ringer-acetat Fresenius Kabi 10 x 1000 ML Infusionsvätska, lösning