Sendoxan 1000 MG Pulver till injektionsvätska, lösning