Solu-Cortef 100 mg 1 ST Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning