Vancomycin Hospira 1 G Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning